Start najaarsactie Fonds Wijkinitiatieven

Bewoners, scholen en bedrijven in Leiden kunnen vanaf aanstaande vrijdag tot en met vrijdag 18 oktober plannen indienen voor een schone, opgeruimde straat of buurt. De gemeente stelt via het Fonds Wijkinitiatieven jaarlijks een bedrag beschikbaar voor initiatieven om de wijk groener te maken, schoonmaakacties te organiseren en speeltoestellen en speelplekken op te knappen en te onderhouden. De actie vindt twee keer per jaar plaats. Dit voorjaar honoreerde de gemeente al 26 plannen. Na deze ‘tweede ronde’, wordt ook de winnaar van de “Leiden ruimt op!-prijs 2002” bekendgemaakt.

Bewoners, bedrijven en scholen kunnen plannen indienen bij het Fonds Wijkinitiatieven van de gemeente Leiden. Deze plannen kunnen bestaan uit een schoonmaakactie, een actie om de wijk groener te maken zoals het adopteren van plantenbakken of een actie om speeltoestellen en speelplekken op te knappen. Meedoen levert een beter, schoner en groener milieu op in de eigen straat of buurt. De beste plannen op het gebied van schoonmaken worden dit najaar beloond met de Leiden Ruimt Op!- prijs. Tijdens de voorjaarsactie van afgelopen mei/juni is al een plan genomineerd voor deze prijs. In het kort houdt dit plan in dat er een wedstrijd uitgeschreven gaat worden voor scholen in de omgeving Houtkwartier/Eijmerpoelstraat/Kagerstraat om leerlingen te betrekken bij het schoon en leerlingvriendelijk houden van de omgeving. De ingediende plannen moeten aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo moeten plannen ten goede komen aan het milieu in de eigen straat of buurt en moeten de initiatiefnemers ook meehelpen aan het uitvoeren daarvan. Een plan moet door een groot aantal mensen uit de straat of buurt gesteund worden. Het indienen van een plan is gratis, maar het moet wel binnen het vaste budget van het fonds passen. Zo heeft een schoonmaakactie een vast budget van € 115,- . Bij een actie om de buurt groener te maken worden de kosten vergoed tot een maximum van € 1.150,- en het budget voor een actie om speeltoestellen en speelplekken op te knappen, kent een maximum van € 230,- . Bewoners, bedrijven en scholen die een plan willen indienen, kunnen contact opnemen met Lia Heijligers (tel. 071-516 76 38). Bij de balies van het Stadsbouwhuis, Langegracht 72, en de dienst Milieu en Beheer, Admiraal Banckertweg 15, kunnen geïnteresseerden een inschrijfformulier ophalen. Voorjaarsactie Leiden ruimt op.

Leiden Leiden ruimt op


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×