GroenLinks ontevreden over collegestandpunt OZB

De fractie van GroenLinks in Leiden heeft in juli een aantal schriftelijke vragen gesteld aan burgemeester en wethouders over de gevolgen voor Leiden van de afschaffing van de OZB. Vooral over de gevolgen voor mensen met een laag inkomen maakt de partij zich grote zorgen. De antwoorden die GroenLinks inmiddels van het college heeft gehad roepen meer vragen op dan ze beantwoorden, alsdus fractievoorzitter Dirk van den Bosch in een nieuwe brief. GroenLinks is altijd al fel tegen de afschaffing van de OZB voor huishoudens, zoals het kabinet wil.

Bij de behandeling van deze plannen in de Leidse gemeenteraad ontstond zelfs een flinke politieke rel toen GroenLinks een motie in stemming wilde brengen waarin wethouder van financien Rogier van der Sande (VVD werd opgeroepen om in Den Haag te pleiten voor het behoud van de huizenbelasting. Van der Sande had juist in de voorliggende campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen voor de afschaffing gepleit. “Als die motie wordt aangenomen, maak ik dat niet mee” zou hij toen volgens ingewijden gedreigd hebben. Onder die druk paste collegepartij GroenLinks de motie toen aan.

Inmiddels heeft het college aan GroenLinks laten weten dat afschaffing van de OZB geen gevolgen heeft voor mensen met een laag inkomen. Immers, die betalen helemaal geen OZB, zo redeneren burgemeester en wethouders. GroenLinks neemt met dat antwoord geen genoegen en stelt opnieuw vragen. “In het rekenvoorbeeld gaat de woordvoerder uit van mensen met minimuminkomens die huizen van vier ton euro bewonen”, moppert GroenLinks. “Het college lijkt te vergeten dat de burgers straks wel een nominaal bedrag gaan betalen voor de afvalstoffenheffing. Dat bedrag is nu versleuteld in de OZB. Daarmee gaat het college volledig voorbij aan de invoering van de nominale ziektenkostenpremie. Die gaat hand in hand met de afschaffing van de OZB. Het kan dus niet anders dan dat mensen met een minimum inkomen er op achteruit gaan.”

 

Advertentie

Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×