Leiden krijgt regionale meldkamer

De Besturen van de politie Hollands Midden, de Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (GHOR), de Regionale Brandweer en de Centrale Post Ambulancevervoer (CPA) hebben ingestemd met de bouw van een nieuwe gemeenschappelijke meldkamer in de gemeente Leiden. De besturen hebben het Leidse gemeentebestuur gevraagd de nieuwe meldkamer te bouwen bij de brandweerkazerne aan de Rooseveltstraat te Leiden. Leiden wilde de meldkamer graag binnen de gemeentegrenzen halen. Dit levert zo’n 200 nieuwe banen en extra geld van het rijk op.

De gemeenschappelijke besturen van politie, brandweer, CPA en GHOR van de 35 gemeenten in de regio Hollands Midden hebben vandaag besloten een nieuwe gemeenschappelijke meldkamer te laten bouwen. In een gezamenlijke vergadering hebben de besturen besloten de gemeente Leiden te verzoeken deze meldkamer te bouwen naast de bestaande brandweerkazerne aan de Rooseveltstraat te Leiden. De noodzaak voor deze nieuwbouw komt voort uit het landelijk beleid dat het gevolg is van de rampen in Volendam en Enschede. Bij de evaluatie van deze rampen is namelijk gebleken dat het coördineren van de hulpverlening vanuit een gemeenschappelijke meldkamer veel beter mogelijk is.

Uit ander onderzoek is gebleken dat de service aan de hulpvragende burger verbeterd zal worden als de hulpverleningsdiensten gezamenlijk melding en afhandeling kunnen regelen. Het afgelopen jaar heeft een stuurgroep bestaande uit vertegenwoordigers van politie, brandweer, ambulancediensten en GHOR uit de regio Hollands Midden, met de hulp van een projectgroep en een aantal werkgroepen, gewerkt aan de voorbereiding van het vandaag door de besturen genomen besluit.De integratie van de bestaande meldkamers van politie, brandweer en ambulancediensten komt op een moment dat de hulpverlening in Nederland de beschikking gaat krijgen over een nieuw communicatienetwerk, het zogenaamde C2000 netwerk, en over een aantal andere, verregaande geautomatiseerde ondersteuningssystemen. Ook is de regio Hollands Midden inmiddels hard op weg met de vorming van één gemeenschappelijke Openbare Orde en Veiligheidsregio waarbinnen de bestuurlijke en operationele samenwerking tussen hulpverleningsdiensten zal worden vergroot. Met de bouw van de nieuwe gemeenschappelijke meldkamer waarvoor vandaag door de betrokken besturen groen licht is gegeven, zullen service en hulpverlening aan de inwoners van Hollands Midden beter kunnen worden gecoördineerd en zullen grootschalige incidenten beter kunnen worden afgehandeld.

Leiden meldkamer


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×