Groot tekort aan aangepaste woningen

In de provincie Zuid-Holland is een groot tekort aan geschikte woningen voor ouderen en gehandicapten. Dat blijkt uit onderzoek van bureau Quintis dat in opdracht van Gedeputeerde Staten (GS) van Zuid-Holland onderzoek deed naar wonen en zorg. De provincie Zuid-Holland maakt zich in 2003 sterk om dit tekort terug te dringen. “Seniorenwoningen kunnen snel gerealiseerd worden door bijvoorbeeld voorwaarden in het streekplan op te nemen”, zegt gedeputeerde L. van Ruijven.

De provincie Zuid-Holland heeft bureau Quintis laten uitzoeken hoeveel woningen geschikt zijn voor mensen met een lichamelijke handicap. Op dit moment is slechts twee procent van de koopwoningen en veertien procent van de huurwoningen geschikt voor gehandicapten. Er zouden in de provincie Zuid-Holland 315.000 woningen geschikt moeten zijn voor mensen met een handicap, waarvan 208.000 huurwoningen en 107.000 koopwoningen. Dit betekent dat er een tekort is van ruim 180.000 geschikte woningen. Daarnaast vergrijst Zuid-Holland en willen ouderen met een zorgbehoefte langer zelfstandig thuis wonen. Hierdoor neemt de behoefte aan geschikte woningen de komende 10 jaar nog eens met 15% toe.

De onderzoeksresultaten zijn voor de provincie Zuid-Holland reden om nu een Taskforce op te richten die in 2003 aan GS moet rapporteren welke beleidsinstrumenten zich ervoor lenen om meer woningen geschikt te maken voor ouderen en gehandicapten. Ook zal de Taskforce kijken naar een betere afstemming tussen provinciaal woningbeleid en het woningbeleid van gemeenten, woningcorporaties en andere partijen op de woningmarkt. Op deze manier wil de provincie ondersteuning geven om het tekort aan te pakken. Daarbij wordt gedacht aan een investeringsbudget voor het verbeteren van woningen, een provinciale verordening levensloopbestendig bouwen en een provinciale woonvisie met regionale taakstellingen. Daarnaast zal de Taskforce in kaart brengen welke knelpunten er zijn bij het (ver)bouwen van geschikte woningen.

Leiden


Sleutelstad Media
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×