Conferentie over bedreigde planten en dieren in Naturalis

Woensdag en donderdag vindt er in Museum Naturalis een internationale conferentie plaats over bedreigde plant- en diersoorten in Europa. Tijdens de Conferentie worden ruim 30 wetenschappelijke presentaties gegeven over rode lijsten van uiteenlopende bedreigde soorten.

Omdat de rode lijsten als doel hebben het risico van uitsterving van soorten op een zo objectief mogelijke wijze weer te geven, zijn zij van belang voor het stellen van natuurbeschermingsprioriteiten. De toegekende status kan grote consequenties hebben voor investeringen die gedaan worden ter bescherming van bedreigde soorten en hun leefgebieden. Aan de conferentie nemen meer dan 90 deskundigen deel uit 19 Europese landen.

In Europa zijn momenteel 3701 rode lijsten in gebruik, van 31 biologische groepen (zoogdieren, vogels, vaatplanten etc.). Veel Europese landen hanteren echter criteria en categorieën die het risico van uitsterving niet altijd voldoende weergeven. De World Conservation Union (IUCN) in Zwitserland heeft sinds 2000 een set van objectieve criteria en categorieën ontwikkeld die dit wel doen, en die zowel nationaal als internationaal
kunnen worden toegepast. Uit de recent gepubliceerde Global Red List 2002 van IUCN blijkt dat bij toepassing van deze nieuwe criteria in Europa 43 zoogdieren, 15 vogelsoorten, 13 reptielen, 9 amfibieën en 64 vissoorten
wereldwijd bedreigd worden met uitsterven.

Op de Nederlandse rode lijsten staan 25 zoogdieren, 57 vogels, 15 reptielen en amfibieën, 24 zoetwater vissen, 27 libellen, 18 sprinkhanen en krekels, 47 vlinders, 2475 paddestoelen en 326 korstmossen.

Advertentie

Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×