v.l.n.r. Wethouder Rabbae, burgemeester Maclean en de Project Manager VNG International, Barbera Dordregter. (Foto: Yvonne Jansen, Holland Centraal.)

Subsidie voor stedenband Leiden-Buffalo City

Afgelopen vrijdag heeft wethouder Mohammed Rabbae (Internationale Solidariteit) de subsidie in ontvangst genomen die VNG International heeft toegekend aan de gemeente Leiden voor het programma Gemeentelijke Samenwerking in Ontwikkelingslanden. Ook burgemeester Sindisile Maclean van Buffalo City was daarbij aanwezig.

Het subsidiebedrag van ruim € 197.000 is bestemd voor twee activiteiten met betrekking tot het Grotestedenbeleid in Leiden en Buffalo City.

De eerste activiteit is het organiseren van stages op het gebied van veiligheidsbeleid. Het gaat daarbij om ambtenaren, politie- en brandweermensen en politici uit Leiden die naar Buffalo City gaan en vice versa. De stages zijn bedoeld om van elkaar te leren wat goede en slechte voorbeelden zijn op het gebied van veiligheidsbeleid.

De tweede activiteit bestaat uit het jaarlijks houden van een inhoudelijke en procesmatige beoordeling van activiteiten, gericht op kwaliteitsverbetering door wederzijdse beoordeling. Bij allebei de activiteiten worden maatschappelijke organisaties en bewonersorganisaties betrokken.

Advertentie

Leiden stedenband


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×