40 Procent studenten kan niet verhuizen

ROOS, het jongerennetwerk van de PvdA-Leiden, heeft in de afgelopen maanden de woonsituatie van de Leidse studenten onderzocht via een webenquête. Belangrijkste conclusie uit de 459 ingevulde formulieren: er is veel mis met de huisvesting van studenten en starters in Leiden. Zo zijn er veel te weinig betaalbare starterswoningen, waardoor er van een fatsoenlijke doorstroming voor afgestudeerden in Leiden geen sprake is. Maar liefst 40 procent van de studenten wil weg uit het huis waar ze nu wonen.

ROOS maakt zich grote zorgen over de slechte vooruitzichten op de woningmarkt voor afgestudeerden in Leiden. Het schrikt studenten af om na hun studie op zoek te gaan naar woonruimte in Leiden. Terwijl uit de enquête blijkt dat bijna eenderde van de studenten graag in Leiden wil blijven wonen en bijna de helft hierover nog geen keuze heeft gemaakt. ROOS vindt dat het gemeentebestuur alles op alles moet zetten om deze hoogopgeleide groep mensen binnen de stadsgrenzen te houden.

De slechte toegankelijkheid voor afgestudeerden tot de reguliere woningmarkt zorgt er voor dat veel afgestudeerden na hun studie in studentenkamers blijven wonen. Dat komt duidelijk naar voren uit het onderzoek. Veel studenten kennen persoonlijk afgestudeerden die na hun studie nog op studentenkamers wonen. Dit heeft grote gevolgen voor het aantal kamers dat wordt aangeboden aan nieuwe studenten.

Een andere oorzaak dat veel afgestudeerden na hun studie op studentenkamers blijven wonen, kan bij studenten zelf worden gezocht. Slechts 22 procent van de afgestudeerden staat ingeschreven bij een woningbouwvereniging. Volgens ROOS is dat een gevolg van gebrekkige informatie en laksheid van studenten.

Uit de ROOS Student&kamer-enquête blijkt verder dat ruim 40% van de studenten vindt dat afgestudeerden binnen een jaar na hun afstuderen uit hun studentenhuis zouden moeten vertrekken. Ze verbinden er echter één grote voorwaarde aan: er moet wel geschikte woonruimte voor deze mensen zijn. Aan die voorwaarde wordt op dit moment absoluut niet voldaan. Een andere opvallende uitkomst uit het onderzoek is de prijs die studenten betalen voor hun kamer. Gemiddeld is de Leidse student 211 euro per maand kwijt aan woonlasten. Dat is exact het bedrag dat een uitwonende student elke maand aan basisbeurs van de studiefinanciering ontvangt. De kosten voor een kamer bij de SLS zijn niet lager dan de kosten voor een kamer bij een particuliere huurder.

ROOS denkt dat er nog veel te verbeteren valt. Een betere samenwerking tussen gemeente, woningbouwvereniging, SLS en Universiteit op het gebied van huisvesting kan veel problemen oplossen. Daarnaast pleit ROOS voor eenmalige, gelijktijdige inschrijving voor zowel studentenhuisvesting, woningbouw als de particuliere verhuurmarkt (het zogenaamde 3-in-1 systeem). Ten slotte dient ook het hospiteersysteem te worden veranderd. ROOS wil het recht op hospiteren alleen geven aan de eerste tien studenten op de wachtlijst. Zo wordt voorkomen dat niet populaire studenten geen kamer kunnen krijgen.

Het rapport van ROOS is in pfd-formaat te downloaden van de website van de Pvda Leiden.

Leiden roos


Sleutelstad Media
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×