Minister J. Remkes (VVD).

Leiden heeft mislukte procedure aan zichzelf te danken

De Leidse gemeenteraad heeft het burgemeesters-debacle aan zichzelf te danken. Dat blijkt uit de schriftelijke reactie van minister Remkes op de enkelvoudige Leidse voordracht. Remkes: “De gemeentewet schrijft voor dat de aanbeveling twee personen omvat. In bijzondere, door de raad te motiveren gevallen, kan worden volstaan met een aanbeveling waarop één persoon vermeld staat”. Volgens Remkes heeft Leiden verzuimd om de enkele voordracht te motiveren.

Remkes schrijft verder dat hij geen aanleiding heeft om te concluderen dat er bij de Leidse voordracht sprake is van een bijzonder geval.

Naast de enkelvoudige voordracht verwijt Remkes de Leidse raad ook dat men tijdens de procedure afzag van het houden van een referendum. “De inspraak van de burgers vraagt een zorgvuldige behandeling van de (spel)regels,” aldus de minister.

De Leidse raad en het college van Burgemeester en Wethouders verwijten Remkes dat hij Leiden een zeer slechte dienst bewijst. Niet alleen zet hij de vertrouwenscommissie voor schut, ook beschadigt hij de gedoodverfde nieuwe Leidse burgemeester, Harry Groen.

Conny Broeyer (PvdA) wijst erop dat de enkelvoudige voordracht in overleg met Remkes zelf tot stand is gekomen. Op 20 november sprak de vertrouwenscommissie met de minister en de Commissaris van de Koningin over het feit dat Leiden van plan was om slechts één kandidaat voor te dragen en dus ook geen referendum te kunnen houden. Remkes gaf toen aan dat er geen belemmeringen waren voor een enkelvoudige voordracht. Ook zei hij bij die gelegenheid dat Leiden de ingezette procedure moest afmaken. Overigens rept Remkes in zijn afwijzing van woensdag met geen woord over het gesprek van 20 november. De vertrouwenscommissie zou als ze geweten had dat Remkes niet met de enkelvoudige voordracht akkoord zou gaan, nooit met een dergelijk voorstel naar de gemeenteraad zijn gestapt, aldus Broeyer.

Ook het college van Burgemeester en Wethouders heeft geen goed woord over voor de zwaai die Remkes heeft gemaakt. “Het college betreurt het dat de minister van BZK is teruggekomen op het door hem op 20 november ingenomen, positieve standpunt over de door de vertrouwenscommissie gevolgde werkwijze, die in nauw overleg en met volle instemming van de Commissaris van de Koningin heeft plaatsgevonden.” Het college is van mening dat de vertrouwenscommissie haar taak met de grootst mogelijke zorgvuldigheid heeft vervuld.

Niet iedereen in Leiden is rouwig om de actie van Remkes. Eerder deze week stuurden bijna 100 al dan niet prominente Leidenaren een open brief aan de minister, waarin ze hem vroegen Leiden te dwingen alsnog een referendum te houden. Als die mogelijkheid er niet zou zijn, wilden ze een nieuwe procedure. Ze zijn vandaag op hun wenken bediend.

Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×