Jef Burger stelt zich opnieuw kandidaat en wil referendum

Jef Burger, een van de twaalf sollicitanten voor de burgemeesterspost in Leiden, heeft met groeiende verbijstering de benoemingsprocedure gevolgd. Dat de voordracht van Harry Groen van de baan is, verbaast hem niet: “De vertrouwenscommissie stelde in strijd met de wet slechts één kandidaat voor, die bovendien niet van onbesproken gedrag is. Ook werd tijdens de procedure ”even” het burgemeestersreferendum afgelast. De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Johan Remkes, heeft terecht ingegrepen. Nu de Commissaris van de Koningin zo gefaald heeft, dient de benoeming onder rechtstreekse verantwoording van de Minister van Binnenlandse Zaken te vallen”.

Burger vindt de afgang van het Leidse bestuur compleet: “Vooral het schrappen van het referendum door de gemeenteraad is onbegrijpelijk en getuigt van een diepgewortelde regentenmentaliteit onder alle Leidse volksvertegenwoordigers. Ook de lokale partijen blijken zich in dit opzicht niet te onderscheiden. Sollicitanten naar deze post zijn nu niet alleen door superregent Franssen, Commissaris van de Koningin, geschoffeerd, maar ook door de voltallige Leidse raad”.

“Weer heeft het Leidse bestuur zichzelf een brevet van onvermogen gegeven. En weer zullen hieraan, zoals gebruikelijk in een regenteske bestuurscultuur, geen consequenties worden verbonden. Om de burgers van Leiden nog enig vertrouwen te kunnen geven in het bestuur, is het houden van een directe burgemeestersverkiezing nu welhaast onvermijdelijk geworden”, aldus Jef Burger die zich opnieuw als kandidaat zal aanmelden en om een referendum zal vragen.

Advertentie

Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×