Kabinet werkt twee modellen voor gekozen burgemeester uit

De ministerraad heeft vrijdagmiddag ingestemd met een notitie waarin twee mogelijkheden voor het direct kiezen van de burgemeester zijn uitgewerkt. In beide modellen krijgt de burgemeester een sterkere rol binnen het gemeentebestuur. In de notitie wordt ook ingegaan op de door de Kroon benoemde burgemeester en een burgemeestersbenoeming door de gemeenteraad. “Het volgende kabinet kan nu op basis van de notitie een onderbouwde keuze maken,” aldus de ministerraad.

In beide modellen voor een direct gekozen burgemeester wordt ervan uitgegaan dat de burgemeester voor een periode van vier jaar (nu zes, red.) wordt gekozen. In het eerste model zijn de verkiezingen voor de burgemeester tegelijk met de raadsverkiezingen, in het tweede model apart. Een kandidaat moet een absolute meerderheid van de stemmen krijgen; dit betekent dat er een tweede ronde nodig kan zijn, waarin gekozen wordt tussen de twee best geplaatste kandidaten uit de eerste ronde.

Eerste model
Het eerste model gaat uit van een direct gekozen burgemeester, zonder dat daarvoor een wijziging van de Grondwet nodig is. In deze variant draagt de burgemeester kandidaat-wethouders voor bij de gemeenteraad. De raad kan zo’n voordracht overnemen of terugsturen, maar geen eigen kandidaten benoemen. De burgemeester kan verder wethouders bij de raad voordragen voor ontslag.

Tweede model
In het tweede model wordt de rol van de burgemeester verder versterkt. Hij benoemt en ontslaat de wethouders en neemt alle bevoegdheden van het college van burgemeesters en wethouders over. Het collegiaal bestuur wordt in deze variant afgeschaft. Onderzocht wordt of in dit stelsel de burgemeester het recht moet krijgen de raad vroegtijdig te ontbinden en of de raad de burgemeester door een stemming kan afzetten.

Advertentie

Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×