Lezing over het ontstaan van het landschap Leiden

Aanstaande zondag wordt er in het bezoekerscentrum ‘het Reigersbos’ in polderpark Cronesteyn een lezing over het ontstaan van het landschap in en rond Leiden gehouden. De lezing sluit aan bij de nieuwe tentoonstelling ‘Parels in het landschap’ die momenteel te zien is in ‘het Reigerbos’.

Het landschap zoals we dat nu kennen met de strandwallen, oeverwallen en veenweides is terug te voeren op de geologische geschiedenis van onze streek. De mensen vestigden zich op de stevige grond en gingen later de moerassige delen ontginnen. Rond Leiden liggen mooie plekjes met hoge natuurwaarde, maar ook met cultuurhistorische waarde. Ook in polderpark Cronesteyn zijn de geologische geschiedenis en de ontginningen van het gebied in de Middeleeuwen nog terug te vinden.

De lezing wordt gegeven door Marian Kathmann van de afdeling Natuur- en Milieueducatie Leiden. De tentoonstelling ‘Parels in het landschap’ in het bezoekerscentrum ‘het Reigerbos’ is een dubbeltentoonstelling. Een deel bestaat uit schilderijen en bronzen beelden van Ap van Doorn. Het andere deel zijn impressies in foto’s, kaarten en teksten van twee landschapstochten rond Leiden. Bezoekerscentrum ‘het Reigerbos’ is elke zondag van 14.00-16.00 uur geopend en eventueel op aanvraag bij beheerder Ger Sloos, tel. (071) 576 98 05. Via dit nummer is ook informatie verkrijgbaar over de mogelijkheid van een toelichting en/of excursie bij de tentoonstelling.

In ‘het Reigersbos’ kunnen bezoekers natuurlijk ook terecht voor koffie/thee en limonade. Het Reigersbos is alleen per voet of fiets te bereiken vanuit het fietspad langs het Kanaal en het ‘Polderpad’. Auto’s kunnen geparkeerd worden in de omgeving van de voet/fietsersbrug over het Kanaal of bij de volkstuinen aan de Vrouwenweg.

Lezing: 13.30 uur – 14.15 uur

Advertentie

Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×