Leiden pleit voor verblijfsstatus vreemdelingen

Het College van burgemeester en Wethouders heeft de fractieleiders van de Tweede Kamer in een brief opgeroepen om een specifiek pardon voor uitgeprocedeerde vreemdelingen serieus te overwegen. Met de brief steunt Leiden de oproep die de Vereniging Vluchtelingenwerk Nederland begin vorig jaar deed. De VVN wil dat uitgeprocedeerde vreemdelingen die op 1 april 2001 (de datum dat de nieuwe vreemdelingenwet van kracht werd) langer dan drie jaar in Nederland woonden, hier mogen blijven. Scheidend directeur Schoof van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) sprak zich maandag ook al uit voor een herziening van de aanvragen van de zogenaamde ‘schrijnende gevallen’. Woensdag praat de Tweede Kamer hierover met minister Nawijn.

Als de Tweede Kamer tot zo’n specifiek, eenmalig pardon besluit, komt er een eind aan de onzekerheid en psycho-sociale spanningen voor de betrokken vreemdelingen. Ook kan bij zo’n besluit het personeel dat zich nu bezighoudt met het afhandelen van bezwaar- en beroepsschriften worden ingezet voor de versterking van de veiligheid op andere terreinen.

Het college geeft met de brief uitvoering aan een motie die de Leidse gemeenteraad bij de begrotingsbehandeling 2003 aannam. Daarin zette de raad het Leidse vreemdelingenbeleid – in het collegeprogramma staat onder andere dat Leiden niet meewerkt aan uitzettingen van niet-statushouders en blijft zorgen voor huisvesting en een uitkering van deze groep mits ze op 1 juli 1998 al in Leiden woonden - nog eens uiteen en besloot tot de oproep aan de Tweede Kamer. Een minderheid van CDA, VVD en raadslid Schoonderwoerd den Bezemer (Leefbaar Leiden) stemden destijds tegen de motie.

Advertentie

Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×