Lijst Nieuwe Politiek woedend over KRV-fusie

“Met ongeloof en ergernis hebben wij kennis genomen van de plannen van de gemeenteraden van de gemeenten Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg om met elkaar een fusie aan te gaan om te voorkomen dat de gemeenten ooit misschien een keer worden opgeslokt door de Leiden,” lijsttrekker Dennis Salman uit noordwijk laat er geen misverstand over bestaan dat zijn partij pertinent tegen het samengaan van de zogenaamde KRV-gemeenten is. Het samenvoegen van gemeenten is wat de Lijst Nieuwe Politiek Zuid-Holland betreft sowieso alléén aan de orde als de meerderheid van de bevolking zich daarover positief uitspreekt.

Salman: “Elke kiesgerechtigde inwoner moet de gelegenheid hebben zich bijvoorbeeld middels een bindend referendum voor of tegen het plan uit te spreken. We geloven meer in de ‘menselijke maat’ van een gemeente dan één grotere gemeente die sec uit strategisch oogpunt wordt gevormd. De bestuurders van de gemeenten Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg houden geen rekening met de wensen van hun inwoners en dat is een kwalijke zaak.”

Ook in een intensivering van de samenwerking tussen de Duin- en Bollenstreek en Leidse Regio ziet Salman niet veel. “De afzonderlijke Duin- en Bollenstreekgemeenten, die nu al regelmatig met elkaar rollebollend over straat gaan, en de gemeenten in de Leidse regio hebben onlangs groen licht gegeven om tot één woningmarkt en één bouwscenario te komen. Binnenkort zal hiervoor een plan van aanpak aan de gemeenteraden worden voorgelegd. Het is voor ons volstrekt onbegrijpelijk dat de volksvertegenwoordigers in de gemeenteraden hier zomaar ja tegen hebben gezegd zonder eerst de kansen en bedreigingen voor beide regio’s in kaart te brengen en dit aan de bevolking voor te leggen. Helemaal als je bedenkt dat er hierna geen weg terug meer is”.

“In dit verband willen wij ook onze vraagtekens zetten bij de sturende rol die de provincie in dit traject speelt. Wat de Lijst Nieuwe Politiek Zuid-Holland betreft bepalen de gemeenten en haar inwoners zelf wat zij willen en is het niet aan de bureaucratische provincie daarover te besluiten. De vraag die naar ons idee aan de bevolking moet worden voorgelegd is of zij alles bij het oude willen laten of liever bij een grotere bestuurlijke eenheid willen horen.”

Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×