Zesde Politiemonitor Bevolking

Op 3 maart gaat de Politiemonitor Bevolking 2003 in de regio Hollands Midden van start. Het is voor de zesde maal dat dit tweejaarlijkse landelijk onderzoek naar criminaliteit, slachtofferschap en onveiligheid in Nederland wordt gehouden. Over deze onderwerpen worden ruim 60.000 Nederlanders van 15 jaar en ouder telefonisch geïnterviewd. In de regio Hollands Midden worden bijna 4000 inwoners bevraagd. De Politiemonitor Bevolking wordt uitgevoerd in opdracht van de ministeries van Justitie en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en een groot aantal politiekorpsen. Naar verwachting worden de resultaten in juli gepresenteerd.

Het doel van het onderzoek is om op landelijk en regionaal niveau een beeld te krijgen welk deel van de bevolking het slachtoffer is geworden van criminaliteit zoals woninginbraak en autocriminaliteit. Verder worden onder andere vragen gesteld over buurtproblemen, onveiligheidsgevoelens en contact tussen politie en burgers.

Doordat de monitor voor de zesde maal wordt gehouden, is het mogelijk trends waar te nemen: nemen bepaalde problemen toe of af, daalt of stijgt het aantal slachtoffers? De resultaten van de Politiemonitor Bevolking leveren daarmee belangrijke informatie voor het formuleren van nieuw beleid door de politie, het bestuur en het openbaar ministerie.

Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×