D66-raadsleden Bootsma en Wassenaar (Foto: Bram Pater).

D66 presenteert parkeernotitie

Peter Bootsma en Anneloes Wassenaar, raadsleden van D66, hebben donderdagmiddag bij station de Vink in de Stevenshof het eerste exemplaar overhandigd van de door D66 opgestelde parkeernotitie. Met de notitie wil D66 dat er een beter parkeerbeleid voor buiten de singels wordt ontwikkeld. Het stuk kwam tot stand met behulp van de reacties van Leidenaren op de oproep om parkeersuggesties die de partij in oktober 2002 deed.

De notitie werd aangeboden aan de voorzitter van de wijkvereniging Stevenshof, Tim van Houten. Aansluitend zal de notitie dan in een envelop gestopt worden, gericht aan het college van B&W, en in de dichtstbijzijnde brievenbus ter plaatse worden gedeponeerd. De D66-fractie vraagt het college op die manier om een antwoord op de notitie.

De notitie zal ook op de website van D66-Leiden komen te staan.

Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×