Van der Sande meldt overschrijding van 800.000 euro

Wethouder Rogier van der Sande (VVD, financiën) kwam woensdagavond met een vervelende mededeling voor de raadscommissie Bestuur & Veiligheid. De kosten van de taxatie van het onroerend goed in Leiden zijn 800.000 euro hoger uitgevallen dan begroot. Een overschrijding met maar liefst 40%. “Ik baal echt enorm van deze mededeling achteraf. Dit is mijn eer te na,” aldus een aangeslagen Van der Sande die binnenkort met een verzoek aan de raad zal komen voor een extra krediet van 1.000.000 euro om de klus alsnog te klaren.

De gemeente taxeert eens per vier jaar al het onroerend goed. Op basis van die taxatie wordt de Onroerend Zaakbelasting bepaald. Per jaar haalt Leiden zo’n 40.000.000 euro binnen aan OZB. De kosten voor de taxatie waren in 1999, voor Van der Sande aantrad als wethouder, begroot op ongeveer één miljoen. Dat werd dus acht ton meer.

“De uitgaven waren wel absoluut noodzakelijk,” zo verzekert Van der Sande: “Met minder geld hadden we de klus niet goed kunnen doen. Dat zou hebben geresulteerd in, ofwel lagere OZB-inkomsten, of een ingreep van de Waarderingskamer”. De Waarderingskamer controleert de taxaties die gemeenten in het kader van de WOZ (Wet Waardering Onroerende Zaken) doen. Als die niet in orde zijn, grijpt de Waarderingskamer in en doet de taxatie over. De gemeente krijgt daarvoor dan de rekening gepresenteerd.

Voor de overschrijding heeft Van der Sande overigens wel al een dekking gevonden, zodat het niet zal leiden tot een lastenverzwaring voor de Leidse burgers.

Advertentie

Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×