Broeyer hekelt spreekverbod referendum

Bij een volgend referendum moet er meer ruimte zijn voor raadsleden en politieke partijen om aan burgers persoonlijke adviezen te geven. “De procedure moet minder streng,” vindt PvdA-fractievoorzitter Broeyer naar aanleiding van de ervaring die is opgedaan met het burgemeestersreferendum. Daarbij was door de Commissaris van de Koningin, Jan Franssen, een klemmend beroep op de raad gedaan om vooral geen voorkeur uit te spreken. “De keus is nu aan de burger”, vond Franssen toen hij in september vorig jaar met de Leidse raad de profielschets voor de nieuwe burgemeester vaststelde. Hij waarschuwde daarbij dat minister Remkes weleens zou kunnen afwijken van de Leidse voordracht als de raad zich niet aan de afgesproken procedure zou houden. Aldus werd afgesproken, maar dat bleek voor een enkeling toch teveel gevraagd.

Zo sprak PvdA-raadslid Hilde Jansen enkele dagen voor het referendum via deze site nog een duidelijke voorkeur uit voor de kandidaat van haar eigen partij. Conny Broeyer refereerde aan die gebeurtenis met de woorden dat ‘iedereen vreselijk zijn/haar best heeft gedaan om zich aan de afspraak te houden’. Dat dat juist binnen haar eigen fractie niet iedereen gelukt was, betreurde ze weliswaar, maar in de toekomst wil ze dus zelf ook niet meer zo’n ‘spreekverbod’. “Er is mij vaak gevraagd op wie men moest stemmen en het werd slecht begrepen dat ik daar geen antwoord op kon geven.”

Broeyer wil graag een onderzoek onder de Leidse burgers naar het referendum. “Daarmee kan waardevolle informatie worden verkregen”. Een, samen met D66 ingediende, motie voor zo’n onderzoek kreeg geen steun bij de andere partijen. Te duur en onverbodig was de mening van de rest van de raad. Wel ging met akkoord met het opnemen van wat vragen in de reguliere stadsenquete.

 

Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×