D66 trots op referendum

De Leidse D66-fractie is trots op het verloop van het burgemeestersreferendum. Wel vindt de partij het jammer dat er geen onderzoek komt naar de wijze waarop de inwoners van Leiden het hebben ervaren. “Moeten we dan alleen zaken onderzoeken die fout zijn gegaan,” zo vroeg fractievoorzitter Welling zich af. Welling vond verder dat beide kandidaten terecht op de voordracht aan de minister staan. “Ik hoop alleen dat de minister van BZK geen nieuwe verrassingen meer voor ons in petto heeft.” Daarmee refereerde hij aan de eerste burgemeestersprocedure die door minister Remkes in december naar de prullenbak werd verwezen. De ChristenUnie is onverminderd negetief over het referendum. Fractievoorzitter Filip van As: “Je kunt niet constateren dat het referendum geslaagd is.”

Ook ziet de ChristenUnie niks in het onderzoek dat D66 en de PvdA graag wilden instellen. Van As: “We moeten dit boek nu heel snel dichtslaan en hopen dat de minister geen roet in het eten gooit. Ik mag toch hopen dat hij in ieder geval één van de kandidaten zal benoemen.”

Daan Sloos van Leefbaar Leiden is ‘ongelovelijk enthousiast’ over het burgemeestersreferendum. “Het leefde echt in de stad!” Wel had Sloos zich geërgerd aan de ‘zelfbenoemde bobo’s in de stad die toevallig allemaal een PvdA-verleden hebben’. Prominente PvdA-leden als oud-wethouder Tjeerd van Rij en oud-raadslid Ed van der Veen spraken zich tijdens de campagne openlijk uit voor PvdA-kandidaat Henri Lenferink. Ook voor het zittende PvdA-raadslid Hilde Jansen had hij in dat licht geen goed woord over: “De PvdA moet niet het referendum, maar mevrouw Jansen eens evalueren.”

CDA-voorman Wim Bleijie kreeg in de gemeenteraad dinsdagavond de lachers op zijn hand toen hij zich liet ontvallen “dat dat nou juist het leuke is van een referendum.” Het was het antwoord dat hij gaf aan burgers die hem hadden gevraagd welke kandidaat ze moesten kiezen. Bleijie vertelde ze dan dat zij nu voor één keer voor de gemeente mochten beslissen in plaats van andersom. Bleijie geldt als een vervent tegenstander van zo’n volksraadpleging. “Als er tenminste iets leuks is aan een referendum,” voegde hij er snel aan toe. Voor één ding was hij de kandidaten dankbaar: “Tijdens de debatten hebben ze raken klappen uitgedeeld aan deze raad. Ze hadden het kennelijk snel door.”

Leendert de Lange van de VVD stelde fijntjes dat ‘dit de laatste keer is dat we het over een referendum hebben’. Het kabinet deed enkele maanden geleden namelijk een voorstel om het referendum af te schaffen. Om diezelfde reden vindt ook zijn partij een uitgebreide evaluatie niet nodig. “Dat is net zoiets als één dag voor de invoering van de euro onderzoeken of het briefje van 25 gulden nog wel voldoet.”

Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×