Gemeente gedoogt overlast fabriek

De PvdA wil dat de gemeente maatregelen neemt tegen de Fabriek van Diastatische Producten aan de Rijndijk 156. De fabriek veroorzaakt al jarenlang overlast voor omwonenden, waardoor van een goede balans tussen de belangen van de bewoners en die van de betrokken ondernemer geen sprake lijkt te zijn, aldus de partij in een brief aan het college. De fabriek voldoet al jaren niet aan de milieueisen en heeft, ondanks herhaaldelijk aandringen van de Milieudienst, geen enkel initiatief genomen om een bijgestelde vergunning aan te vragen. De fabriek wil nu ook nog eens uitbreiden. De buurt is het nu meer dan zat en trekt aan de bel bij de Leidse politiek.

Eén van de omwonenden, mevrouw Kokshoorn, is de wanhoop nabij. “Geluids- en stankoverlast zijn, met name ’s nachts en in het weekend, aan de orde van de dag.” Dat schreeft ze onlangs in een brief aan de fractievoorzitters van alle politieke partijen in Leiden. In de brief beklaagt mevrouw Kokshoorn zich over de overlast en uitbreidingsplannen van de Fabriek van Diastatische Producten B.V. Bij de brief heeft ze een rapport gevoegd van de VROM Milieu-inspectie, waarin is aangegeven dat de gemeente op een aantal punten in gebreke is gebleven. De gemeente treedt volgens het rapport van de VROM-inspectie onvoldoende voortvarend op, o.a. door termijnen voor bezwaarschriftenprocedures te overschrijden, na te laten geluidsmetingen te doen, in vervolg op een handhavingsbeschikking geen controles uit te voeren en een gedoogbepaling af te geven die niet past in het gedoogbeleid. Tenslotte heeft de gemeente nagelaten binnen vereiste drie maanden vanaf 1998 aanvullende voorschriften te stellen ten aanzien van het risico van stofexplosies.

De PvdA-fractie wil nu van Burgemeester & Wethouders weten wat het college aan deze schrijnende situatie denkt te doen.

Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×