Boetes voor bezit verboden bestrijdingsmiddelen

Het politieteam Zuid, het Milieuhandhavingsteam van de politie en de Algemene Inspectie Dienst hebben woensdag een controle voor de opslag van bestrijdingsmiddelen gehouden. Op de Besjeslaan werden drie tuindersbedrijven bezocht en gecontroleerd op de aanwezigheid van bestrijdingsmiddelen. Op twee lokaties bleken inderdaad nog dergelijke middelen opgeslagen te zijn. Tegen één van de bedrijven wordt proces verbaal opgemaakt voor het voorhanden hebben van middelen die niet meer toegestaan zijn. De politie maakt ook proces verbaal op tegen het tweede bedrijf. Deze was niet in het bezit van een zogeheten spuitlicentie terwijl wel bestrijdingsmiddelen (die op zich toegestaan zijn) werden aangetroffen.

Op de Vlietweg werden twee lokaties bezocht. Op één van de lokaties werden middelen aangetroffen die niet meer toegestaan zijn. De eigenaar had geen bedrijf meer, maar had de middelen nog niet opgeruimd. De eigenaar kreeg gelegenheid om binnen een afgesproken termijn de middelen alsnog op te ruimen.

Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×