Beatrix bezoekt regio

Koningin Beatrix zal op 24 juni een bezoek brengen aan de Rijn- en Gouwestreek. Achtereenvolgens doet de vorstin de volgende gemeenten aan: Zoeterwoude (Weipoort), Rijnwoude, Alphen aan den Rijn, Boskoop en Reeuwijk. In het streekbezoek staat de druk op de open ruimte in het Groene Hart centraal. Drie krachtenvelden, namelijk de uitbreidingsbehoefte van de stad, de toekomst van de landbouwbedrijven en de behoefte aan opvangcapaciteit voor water, zetten het onveranderd voortbestaan van het landelijk gebied onder druk.

De Koningin wordt ’s ochtends bij het gemeentehuis van Zoeterwoude verwelkomd door de Commissaris van de Koningin in Zuid-Holland, de heer J. Franssen. In het gemeentehuis spreekt de Koningin met leden van de gebiedscommissie Land van Wijk en Wouden over het werk van de commissie en het spanningsveld tussen stad en land in dit deel van het Groene Hart. In Weipoort bezoekt de Koningin Van Veen’s Kaasboerderij. Met nevenactiviteiten als rondleidingen en kaasverkoop speelt het bedrijf in op de toenemende belangstelling voor het platteland als recreatiegebied. Vervolgens ontmoet de Koningin op de boerderij jongeren uit het provinciaal jeugdpanel Stad & Land. Het jeugdpanel adviseert de provincie over hoe het Land van Wijk en Wouden aantrekkelijker gemaakt kan worden voor jongeren.

Tijdens een vaartocht over de Oude Rijn van Zoeterwoude-Rijndijk naar Alphen aan den Rijn krijgt de Koningin een toelichting op de problematiek van de Oude Rijnzone. Doordat het gebied een goede vestigingslocatie voor zowel wonen als watergebonden bedrijvigheid vormt, is een ongestructureerd bebouwingslint langs het water ontstaan. De Stuurgroep Oude Rijnzone werkt aan een integrale gebiedsvisie om het evenwicht tussen landschap, bedrijvigheid en wonen te verbeteren.

In het stadhuis van Alphen aan den Rijn krijgt de Koningin een uiteenzetting over Alphen als centrumstad van het Groene Hart. Vervolgens vertrekt de Koningin per lightrail, de RijnGouweLijn, naar Boskoop. Met de RijnGouweLijn wordt getracht autoverkeer in het Groene Hart terug te dringen zonder de bereikbaarheid van woon-, werk- of recreatiegebied te beperken.

In Boskoop start een rondrit door het gebied Gouwe Wiericke West. Tijdens de rit en in een gesprek op het veehouderijbedrijf van de familie Van der Werf in Reeuwijk krijgt de Koningin uitleg over de toekomst van de in dit gebied gelegen Polder Middelburg en Tempelpolder. Door de druk van het water op deze twee laaggelegen polders is het economisch perspectief voor duurzame land- en tuinbouw in het geding. Plannen om de polders voor een groot deel te gaan gebruiken als waterbekkens heeft grote gevolgen voor de toekomst van de bewoners en het landschap. De rondrit eindigt met een bezoek aan boomkwekerij Van der Starre B.V. in Boskoop. In de naastgelegen boomkwekerij Gebr. De Jong Handelskwekerijen B.V. wordt het streekbezoek afgesloten.

Geen categorie


Sleutelstad Media
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×