Prestatieafspraken gemeente en woningbouwverenigingen

Vorige week hebben wethouder Buijing en de directeuren van de woningbouwcorporaties SLS, Ons Doel, Zijl en Vliet, De Sleutels en Portaal de prestatieafspraken voor dit en volgend jaar ondertekend. Deze afspraken gaan onder andere over de kwaliteit van de woningvoorraad en het huisvesten van woningzoekenden.

De prestatieafspraken leggen voor de komende periode vast hoe de gemeente en de corporaties op het gebied van wonen met elkaar verder gaan samenwerken. Dat betekent concrete werkafspraken over het uitvoeren van gewenste onderzoeken en nader te ontwikkelen beleid. Daarnaast zijn de kaders vastgesteld voor ingrepen in de woningvoorraad op wijkniveau wat betreft aantallen te slopen, te renoveren en te verkopen woningen. De bedoeling is deze aantallen nader uit te werken in concrete projecten.

Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×