Provincie laat toekomst Warmond onderzoeken

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland gaan een extern bureau vragen om inzicht te geven in de vraag of de gemeenten Warmond, Oegstgeest, Sassenheim, Voorhout, Alkemade, Leiderdorp en Leiden in staat zijn om de grote vraagstukken en opgaven die op het gebied afkomen adequaat op te pakken. Dat is deze week afgesproken tijdens het overleg dat een delegatie van het college van Gedeputeerde Staten heeft gevoerd met de colleges van B en W van betrokken gemeenten.

Aanleiding voor het gesprek was het coalitieakkoord en de gevolgen daarvan voor de herindeling van Warmond en omstreken. “We willen inzicht krijgen in de optimale bestuurlijke organisatie in het gebied, gelet op de lokale, bovenlokale en regionale vraagstukken die op de betrokken gemeenten afkomen,” aldus Marnix Norder (PvdA).

De resultaten van het onderzoek zullen half september met een voorlopig standpunt van GS daarover aan de betrokken gemeenten worden voorgelegd. Op 23 september praten GS verder met de gemeenten. Daarna wordt de arhi-procedure (algemene regels herindeling) voor Warmond en omstreken voortgezet. Medio oktober nemen GS een standpunt in.

Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×