Van der Sande: "Zeer terughoudend met verhogen OZB"

Leiden moet de komende jaren fors extra bezuinigen, omdat er vanaf 2005 veel minder geld van het rijk komt. Om de gemeentefinanciën op orde te houden, moet er vanaf 2005 jaarlijks acht miljoen euro bezuinigd worden. Dat komt bovenop de vorig jaar vastgestelde bezuinigingsronde van 13 miljoen euro per jaar. Het extra verhogen van de Onroerend Zaakbelasting (OZB) is geen optie voor wethouder Van der Sande (VVD, financiën): “Mensen moeten zelf kunnen kiezen waar ze hun geld aan besteden. Met een OZB-verhoging tref je iedereen en daar moet je dus uiterst terughoudend mee zijn.”

Na het zomerreces, dat over een week begint, zal de discussie over de bezuinigingen in Leiden in alle hevigheid losbarsten. Alle partijen lijken ervan overtuigd dat er harde keuzes gemaakt moeten worden. Dat betekent dat grote projecten wellicht vooruitgeschoven moeten worden en dat de gemeente zich moet herbezinnen op haar taken. Dat in deze discussie inpopulaire maatregelen onvermijdelijk zijn, staat voor iedereen vast. In welke hoek de klappen precies gaan vallen is nu nog niet duidelijk. Wel is het zeker dat subsidies kritisch onder de loep genomen zullen worden en dat er ook binnen het ambtelijk apparaat van de gemeente onslagen zullen vallen. Of daarbij ook gedwongen ontslagen zullen vallen moet nog blijken.

Advertentie

Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×