Naturalis en Universiteit Leiden intensiveren samenwerking

Maandagmiddag hebben mr. A.W. Kist, voorzitter van het College van Bestuur van de Universiteit Leiden, en drs. W.G. van der Weiden, algemeen directeur van Nationaal Natuurhistorisch Museum Naturalis, een convenant ondertekend, waarin afspraken zijn vastgelegd over intensievesamenwerking tussen museum en universiteit op gebied van onderzoek, onderwijs en popularisering van wetenschap.

De nauwe banden tussen museum de Leidse universiteit en Naturalis dateren al van 1820 en hebben recentelijk onder meer geresulteerd in de oprichting van een gemeenschappelijk moleculair laboratorium, en de eerste Stephen J. Gould lezing, die afgelopen mei samen met NRC Handelsblad werd georganiseerd, en zevenhonderd bezoekers trok.

In het nieuwe convenant, dat vijf jaar geldig is, spreken Naturalis en de Universiteit Leiden af nog meer gemeenschappelijke activiteiten te ontplooien op het gebied van onderzoek, onderwijs en de popularisering van wetenschap, en nog efficiënter gebruik te maken van elkanders expertise,onderzoeksmateriaal en faciliteiten. Dit om lastige wetenschappelijke vraagstukken beter aan te kunnen pakken, en om de resultaten van wetenschappelijk onderzoek zo goed mogelijk voor het voetlicht te brengen.

Zo willen de beide instellingen, met het LUMC als derde partner, een gemeenschappelijk Ancient DNA-laboratorium opzetten, voor de isolatie en analyse van deels gedenatureerd DNA uit museum- en herbariummateriaal.

Naturalis zal daarnaast een grotere rol gaan vervullen binnen het universitaire onderwijs aan biologiestudenten, bijvoorbeeld in de vorm van cursussen en stageplaatsen. Bovendien krijgen studenten aan de faculteit wiskunde en natuurwetenschappen gratis toegang tot het museum.

Ook op het gebied van kennisoverdracht aan middelbare scholieren, een uiterst belangrijke gemeenschappelijke doelgroep, gaan universiteit en museum nauwer samenwerken. Studenten en docenten van de universiteit zullen bijvoorbeeld vaker ingezet worden voor het ontvangen van schoolgroepen in het museum.

Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×