Kroonprins bij ondertekening convenant wetenschap

Kroonprins Willem-Alexander woont woensdag 12 november 2003 in het Nationaal Natuurhistorisch Museum Naturalis de ondertekening bij van het samenwerkingsconvenant tussen de Stichting Bio-Wetenschappen en Maatschappij (BWM) en de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). De organisaties vonden elkaar in een gedeelde missie. BWM heeft tot doel om in brede kring inzicht te bevorderen in actuele ontwikkelingen op het terrein van de biowetenschappen. Deze doelstelling sluit naadloos aan op de ruimere missie van NWO: kennisoverdracht en dialoog met de maatschappij op het brede terrein van wetenschap.

De Stichting BWM is in 1969 opgericht op initiatief van Hunne Koninklijke Hoogheden Prinses Beatrix en Prins Claus als reactie op de spectaculaire ontwikkelingen in de moleculaire biologie, de genetica en de transplantatiebiologie. De oprichters van de Stichting voorzagen ingrijpende maatschappelijke gevolgen van die kennisexplosie en vonden het van groot belang dat ook anderen daarover in een vroeg stadium werden geïnformeerd. De Stichting heeft zich daarom ten doel gesteld een bijdrage te leveren aan de maatschappelijke discussie door tijdig toegankelijke informatie beschikbaar te stellen aan een breed publiek. Prins Claus was ere-voorzitter.

NWO stimuleert wetenschappelijk onderzoek van topkwaliteit aan Nederlandse universiteiten en instituten. Kwaliteitsbevordering en vernieuwing van onderzoek staan centraal. NWO speelt in op veelbelovende trends en onderzoeksontwikkelingen die vaak meerdere traditionele disciplines omvatten. De organisatie heeft negen disciplineoverstijgende thema’s geformuleerd voor het onderzoek van de toekomst. Twee daarvan, Fundamenten van Levensprocessen en Systeem Aarde omvatten onderzoek waarin biowetenschappen een grote rol spelen.

Advertentie

Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×