Regio bespreekt toekomstvisie

Voor 1 december maken de elf gemeenten in de Zuid-Hollandse Rijnstreek kenbaar hoe ze hun toekomst zien. Dat hebben de colleges van Burgemeester en Wethouders van de betrokken gemeenten en Gedeputeerde Staten vanmorgen afgesproken tijdens een overleg in het Provinciehuis.

Het overleg vond plaats op initiatief van Gedeputeerde Staten (GS). GS onderzoeken in diverse regio’s in Zuid-Holland de bestuurlijke toekomst. Aan het overleg van vanmorgen namen, naast een delegatie van GS, vertegenwoordigers deel van de B en W’s van Alkemade, Alphen aan den Rijn, Bodegraven, Boskoop, Jacobswoude, Liemeer, Nieuwkoop, Reeuwijk, Rijnwoude, Ter Aar en Zoeterwoude. Aanleiding voor het overleg was de conclusie van GS dat er na een periode van vier jaar van onderzoek duidelijkheid moet komen over de bestuurlijke toekomst van het lokaal bestuur in de Rijnstreek en omgeving. Door diverse gemeenten is aangegeven dat de bestuurskracht niet voldoende is en dat er maatregelen genomen moeten worden. De gemeenten moeten toewerken naar een eindplaatje per 2006 voor het hele gebied, waarbij wordt aangekoerst op een heldere en robuuste bestuurlijke inrichting voor tenminste de komende 10 à 15 jaar. Doel van het overleg van vandaag was om duidelijke afspraken te maken over het tijdpad, de verder te betrekken varianten en het vervolgproces.

Saamhorigheid en samen werken aan oplossingsrichtingen voor de regio voerden tijdens het overleg de boventoon. Met elkaar werd gedeeld dat er aandacht moet zijn voor zowel intensivering van de regionale samenwerking als versterking van het lokale bestuur. Daarbij speelt nadrukkelijk de vraag welk profiel voor de gemeenten in de regio het meest wenselijk is. Afgesproken is dat de afzonderlijke colleges van B en W hun standpunt over de bestuurlijke toekomst van de gemeente en de regio voor 1 december aan de provincie kenbaar maken. De provincie zal uiterlijk 1 maart 2004 haar visie geven, mede geïnspireerd op de standpunten van de 11 gemeentebesturen. Hierdoor kan de volgende stap in het proces van een nieuwe bestuurlijke toekomst worden gezet.

Geen categorie


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×