"Ondernemers moeten doorgaan met indienen bouwaanvragen"

Het Centrummanagement Leiden roept ondernemers op om gewoon door te gaan met het indienen van bouwaanvragen en zich goed te informeren bij het servicepunt Bouw en Wonen van de Gemeente of haar ondernemersorganisaties. De oproep komt na uitspraken van de Raad van State, waardoor er voor een groot gedeelte van de Leidse binnenstad geen bouwvergunningen mogen worden afgegeven.

Om ongerustheid bij ondernemers en particulieren weg te kunnen nemen heeft het Centrummanagement een gesprek gevoerd met Wethouder Ron Hillebrand over de ontstane situatie. Op basis van dit gesprek constateert het Centrummanagement dat er een verkeerd beeld is ontstaan van de mogelijkheden door de uitspraak van de Raad van State.

Geluiden dat er tot eind volgend jaar niet gebouwd kan worden, of verhalen dat ook interne verbouwingen niet zijn toegestaan en de Gemeente geen aanvragen in behandeling neemt, kloppen simpelweg niet. De Gemeente neemt alle bouwvergunningen op gebruikelijke wijze in behandeling. Het toetsen bij de diverse adviesorganen zal normaal plaatsvinden en bij goedkeuring ontvangt de aanvrager een zogenaamd “aanhoudingsbesluit”. Zodra de situatie begin volgend jaar genormaliseerd is, worden de aanhoudingen omgezet in bouwvergunningen.

Dit is voor ongeveer 60% van de binnenstad in maart volgend jaar geregeld. De combinatie van het aanhoudingsbesluit en “een paraplu-bestemmingsplan” minimaliseert daarmee het netto tijdverlies bij de aanvraag van een bouwvergunning. Voor de rest van de binnenstad is het mogelijk vanaf juni 2004 aanhoudingsbesluiten om te zetten in bouwvergunningen.

Aangezien er toch tijd kan verstrijken tussen de verlening van een aanhoudingsbesluit en de omzetting daarvan in een bouwvergunning in maart of juni volgend jaar, kan er schade ontstaan. Mocht zo?n situatie zich voordoen, dan heeft het College van B&W ruimte gecreëerd om te besluiten de aanvang van de bouw te gedogen. De Gemeente doet dit via een zogenaamd “vooruitakkoord”, aldus het Centrummanagement. Het College kan hiertoe besluiten indien uitstel van de bouw zou leiden tot gevaar, overduidelijke schade aan monumenten of onaanvaardbare sociale, maatschappelijke of economische schade.

Advertentie

Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×