Provincie betaalt 4,5 miljoen mee aan sanering gasfabriek

Gedeputeerde Staten hebben vandaag besloten Provinciale Staten om instemming te vragen voor het verlenen van een subsidie aan Leiden van ruim € 4,5 miljoen. Het geld is bestemd voor de sanering van de bodem onder de voormalige gasfabriek aan de Langegracht in Leiden-Noord. Het bedrag komt overeen met ongeveer eenderde van de totale saneringskosten. Na sanering van het gebied komt meer dan 10 ha vrij voor onder andere de bouw van woningen.

In Zuid-Holland stonden ooit 35 gasfabrieken. Tussen 1950 en 1970 werden de meeste fabrieken gesloten en bleven de terreinen ernstig verontreinigd achter. Van 14 terreinen is de bodem inmiddels gesaneerd. Bij de overige terreinen werd de bodemverontreiniging een steeds grotere hindernis voor het hergebruik van de ruimte. Daarom zijn in 1999 afspraken gemaakt tussen de provincies, grote steden en de ministeries van VROM en EZ over de herontwikkeling van de voormalige gasfabrieksterreinen. De provincies hebben programma’s opgesteld om ervoor te zorgen dat alle terreinen vóór 2015 worden gesaneerd, als er sprake is van ruimtelijke ontwikkelingen.

Advertentie

Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×