Publieksdebat "Burgerschap & Tolerantie"

De Stichting Meander en enkele migrantenorganisaties in Leiden (SMU, HTIB, Al Balagh, SSL en Irakese vereniging) organiseren samen met de Raad van Kerken in Leiden en de Gezamenlijke Diaconieën een publieksdebat om de maatschappelijke dialoog over elementaire normen en waarden in de Nederlandse samenleving te bevorderen. In het debat wordt onder andere gesproken over welke rol wordt verwacht vanuit de migrantenorganisaties, gemeenten, levensbeschouwelijke organisaties, politieke partijen en burgers om de huidige beeldvorming te veranderen.

Er zijn de afgelopen jaren ongunstige beelden opgebouwd die de bril waarmee mensen naar hun omgeving kijken kleuren. Daarmee bestaat het risico van een impasse, die de vooruitgang in het wederzijdse integratieproces blokkeert. Dialoog, tolerantie, wederzijds respect en erkenning van elkaars culturen en religies zijn de belangrijkste pijlers voor een vreedzaam en duurzaam multiculturele samenleving.

Herhaaldelijk is de vraag ter sprake gekomen bij wie de eerste verantwoordelijkheid voor de integratie ligt. Nogal wat mensen wijzen naar de anderen: “zij zijn hierheen gekomen dus zij moeten zich aanpassen” tot “als autochtonen de eerste stap zetten, volgen allochtonen vanzelf”.

Programma19.30 uur Ontvangst met koffie / thee
20.00 uur Welkomstwoord door de heer Miloud Smili, voorzitter SMU
20.10 uur Inleiding door dhr Muharem Guner Turkse vereniging HTIB
20.20 uur Inleiding door dhr J.F Boon voorzitter Raad van kerken
20.30 uur Reacties vertegenwoordigers organisaties.
21.00 uur Discussie met de zaal op basis van 4 stellingen
22.00 uur Samenvatting van de discussie /afsluiting

Het publieksdebat wordt gevoerd onder leiding van dhr. Tjabel Nieuwenhuizen.

Datum: woensdag 3 december 2003 Tijd: 19:30 uur tot 22:00 uur Plaats: Langegracht 61 (Locatie SMU) Leiden

Voor meer informatie: Abdelghafour Ahalli (0172 – 49 51 41) of Miloud Smili (06 – 23 93 75 38).

Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×