Scheidend onderwijsdirecteur krijgt Gouden Speld

Afgelopen dinsdagavond heeft de heer G. Visser, scheidend directeur van de Protestants-Christelijke Schoolvereniging Leiden, de Gouden Speld voor externe relaties van de gemeente Leiden ontvangen uit handen van wethouder Ruud Hessing. De heer Visser heeft zijn functie neergelegd en sluit daarmee zijn onderwijscarrière.

Sinds 1986 was Visser directeur van de Schoolvereniging. Hij is van groot belang geweest voor het basisonderwijs in Leiden. Naast bijdragen voor het te voeren onderwijsbeleid nam hij veel initiatieven. Zo ontstonden o.a. de Kopklas en Peutertaalplus. Ook zette hij zich in voor een goede samenwerking tussen het bijzonder onderwijs, het openbaar onderwijs en de gemeente, waarbij hij steeds het belang van de leerling vooropstelde. Daarna kwamen de belangen van de schoolorganisaties.

Met deze instelling werd de samenwerking tussen alle organisaties werkzaam op het onderwijsgebied aanzienlijk verbeterd. Er werd steeds meer gesproken over verbetering van het onderwijs en nieuwe activiteiten dan over procedures en formaliteiten. Daarnaast is de heer Visser jarenlang bestuurslid en voorzitter geweest van de Schoolbegeleidings Dienst Rijnland, de huidige OnderwijsAdvies. Bovendien was hij tevens voorzitter van de Bestuurlijke Deelwerkgroep Achterstandsbestrijding Leiden.De speld werd uitgereikt tijdens een feestelijke afscheidsavond in de Stadsgehoorzaal.

Leiden


Sleutelstad Media
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×