Bezwaren tegen sloop Kaasmarktschool

Het bestuur van de Stichting Vrijplaats Koppenhinksteeg heeft bezwaar aangetekend tegen de sloop van de Kaasmarktschool. In een brief aan het college van B&W schrijft het stichtingsbestuur onder meer dat “u nog steeds doof en blind bent voor het unieke en waardevolle karakter van de verzameling sociaal-culturele initiatieven in de Koppenhinksteeg”. Ook De Fabel van de illegaal en de wijkvereniging Pancras-West hebben inmiddels bezwaar gemaakt. Onlangs werd bekend dat voor het pand een sloopvergunning is aangevraagd.

De Kaasmarktschool wordt gebruikt door toneelgroepen, kunstenaars en muzikanten die daar hun oefenruimtes hebben. Een aantal van hen wil de gemeente onderbrengen in het kunstenaarscentrum aan de Haagweg 4. Op de plek van de Kaasmarktschool komen als het aan PVDA-wethouder Hillebrand ligt parkeerplaatsen voor de bewoners van Hooglandsekerkgracht. De gemeente gaat die Hooglandsekerkgracht herinrichten. In het middengedeelte waar nu nog parkeerplaatsen zijn, komt een groenstrook waar voetgangers kunnen wandelen.

De bezwaarmakers zijn verder bang dat de aanleg van extra parkeerplaatsen een aanzuigende werking zal hebben op het autoverkeer: “Dat is strijdig met het streven naar een autoluwe binnenstad”. Ook ‘het monumentale karakter van het pand, dat bovendien in een beschermd stadsgezicht ligt’, zijn voor de klagers redenen om geen sloopvergunning af te geven.

Ook de wijkvereniging Pancras-West is niet blij met de situatie. Voorzitter Jaap van Meijgaarden deed bij het bekend worden van de plannen zijn beklag bij het college, omdat de wijkvereniging, ondanks verschillende toezeggingen, nog niet bij de plannen is betrokken. De herinrichting van de Hooglandsekerkgracht, een project in het kader van ‘Binnenste Beter’, stond eigenlijk al voor september dit jaar op de rol. Dat is nu weliswaar vooruitgeschoven naar 2004 maar in een convenant spraken gemeenten en wijkvereniging al in 1995 af dat de bewoners al in de ontwerp-fase bij de plannen betrokken zouden worden.

“In het verleden hebben wij veelvuldig aangegeven dat de parkeerproblematiek in onze wijk aanzienlijk is en om een oplossing vraagt. Met name ’s avonds en tijdens de drukke winkeldagen. Op donderdagavond en op zaterdag staan er inmiddels files voor zowel de Haarlemmerstraatgarage (boven Albert Heijn aan de Hooigracht), als de Breestraatgarage (boven Hoogvliet aan het Levendaal), omdat die dan vol staan en men wacht tot iemand er uitrijdt. Indien de ca. 50 parkeerplaatsen op de Hooglandsekerkgracht zouden worden opgeheven, wordt de parkeerdruk daardoor nog verder vergroot. Nu juist een actie gestart is om het parkeerimago van Leiden te verbeteren, zou dat zeer contraproductief werken,” aldus Van Meijgaarden.

Advertentie

Leiden vrijplaats


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×