Leidenaar Koninklijk onderscheiden

De heer R. van der Vegte is door Hare Majesteit de Koning benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Van der Vegte is sinds 1957 lid van de Leidse Reddings Brigade LRB. In 1968 werd hij actief toen hij zijn diploma Jeugdinstructeur Zwemmend Redden behaalde. In 1969 werd hij hoofdinstructeur en trad hij toe tot het bestuur. Vanaf 1989 was hij voorzitter van de Technische Commissie. Hij behaalde de hoogste diploma’s zwemmend redden van de Koninklijke Nederlandse Bond tot het Redden van Drenkelingen (KNBRD). Tot op heden verzorgt de heer Van der Vegte de organisatie en administratie van de examens en organiseert hij wedstrijden in de regio.

Daarnaast heeft hij een aanzienlijke bijdrage geleverd aan het opknappen van het clubhuis van de Leidse Reddings Brigade en het opzetten en bijhouden van het archief van de brigade. Voor zijn vele activiteiten ontving hij eerder de Bondspenning van de KNBRD. De onderscheiding werd hem vrijdagavond door burgemeester Lenferink uitgereikt tijdens de feestelijke afsluiting van de jubileumviering rond de 85e verjaardag van de LRB in het clubhuis van de brigade bij de Van Beuningenlaan 24.

Advertentie

Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×