Wethouder Hillebrand overhandigde het eerste plan aan bewoners in het gebied en leden van de werkgroep. Op zijn beurt kreeg Hillebrand een ingelijst exemplaar van 'De Stemming'. Een politieke column die tot enkele maanden geleden de zaterdageditie van het Leidsch Dagblad opluisterde en waar lokale politici op de hak genomen werden. (Foto's: Bram Pater).

Eerste stap bij de ontwikkeling van de achterkant station

Afgelopen donderdag overhandigde wethouder Ron Hillebrand (PvdA, Ruimtelijke Ordening) het eerste exemplaar van het voorontwerp-bestemmingsplan Stationsgebied Zeezijde aan de externe werkgroep, die nauw betrokken is geweest bij de totstandkoming van het plan. Met dit voorontwerp-bestemmingsplan is de eerste stap gezet op weg naar de invulling van het gebied aan de zeezijde van het station.

Het voorontwerp-bestemmingsplan gaat uit van hoogbouw op het gebied tussen het station, het LUMC, de Albinusdreef en de Rijnsburgerweg. Naast 250 woningen komen er verschillende medische en onderzoeks- en onderwijsinstellingen, winkels en horeca.

De externe werkgroep bestaat onder andere uit vertegenwoordigers van het LUMC, Universiteit Leiden, bewonersgroepen van de Wassenaarseweg, Rijnsburgerweg en ‘De Kijker’, de Rijngeestgroep en de Vereniging Leiden Centraal. Zij hebben de basis van het plan gelegd en meegedacht over de invulling en ontwikkeling van het gebied. “Het is een interactief proces geweest waarbij de werkgroepleden ruime inspraak hadden en waardoor het plan een gezamenlijk product van alle betrokken partijen is geworden,” zo meldt de gemeente Leiden.

Het voorontwerpbestemmingsplan en het bijbehorende kwaliteitsplan liggen tot en met 16 februari 2004 ter inzage in de bibliotheek van het stadhuis en het Stadsbouwhuis en zijn aan de balies te koop. Op 14 januari om 20.00 uur organiseert de gemeente een informatie- en inspraakavond in het atrium van het Stadsbouwhuis.

Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×