Pleegzorg verhuist naar Alphen aan den Rijn

Pleegzorg Zuid-Holland maakt sinds 1 januari 2003 deel uit van de stichting Horizon (instituut voor jeugdzorg en speciaal onderwijs). Om een aantal redenen verhuist de pleegzorglocatie van Horizon van Leiden naar Alphen aan den Rijn. De provincie Zuid-Holland verleent een eenmalige subsidie van 400.000 euro ten behoeve van de herhuisvesting. Gedeputeerde voor Jeugdbeleid Lennie Huizer: “De verhuizing resulteert in betere zorg door de verbeterde samenwerking tussen verschillende zorgverleners. En als dit kan tegen lagere exploitatiekosten, dan ondersteunt de provincie dat van harte.”

Voor de verbouwing van de locatie Rijnhove in Alphen aan den Rijn is in totaal 900.000 euro nodig. Stichting Horizon zorgt voor 425.000 euro uit eigen middelen; het Gereformeerd Burgerweeshuis levert een bijdrage van 75.000 euro. De resterende 400.000 euro worden gedekt door de subsidie van de provincie Zuid-Holland.

Voordelen van de verhuizing van de pleegzorglocatie van stichting Horizon van Leiden naar Alphen aan den Rijn:

De huisvestingkosten in Alphen aan den Rijn zijn 100.000 euro lager (op jaarbasis) zodat er meer geld beschikbaar is voor de zorg
De samenwerking tussen pleegzorg, speciaal onderwijs, residentiële zorg en dagbehandeling verbetert door de gezamenlijke huisvesting op locatie Rijnhove
Ontwikkeling van zorgarrangementen die beter aansluiten op de vraag van de kinderen, ouders en pleegouders.

Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×