Voorzitter Cliëntenraad bezorgd over regeringsbeleid

In zijn nieuwjaarstoespraak op 9 januari, toonde de voorzitter van de Leidse Cliëntenraad Sociale Zaken en Arbeidsmarktbeleid, de heer Meijer, zich bezorgd over de ver reikende gevolgen van het regeringsbeleid en van de invoering van de Wet werk en bijstand (WWB) voor de achterban van de Cliëntenraad. Hij noemde metname de bezuiningen en verhoogde bijdragen die juist de allerarmsten raken.

Meijer wees erop dat hij in zijn nieuwjaarstoespraak vorig jaar al zijn zorgen uitte over de WWB. Sinds mei 2003 voorziet de Cliëntenraad leden van de gemeenteraad van informatie en ideeën met betrekking tot deze nieuwe wet. De voorzitter uitte echter ook enige kritiek: “Helaas krijgen wij wel eens de indruk dat met onze informatie niet altijd iets wordt gedaan en zelfs dat die niet door iedereen op prijs wordt gesteld. Dat is jammer, want wij vinden dat wij, als vertegenwoordigers van de mensen waar het om en overgaat, gehoord moeten worden, en dat onze inbreng serieus genomen moet worden. Bovendien hebben wij wel enige nuttige kennis en informatie verzameld, en daarbij een voortvarendheid getoond die wij ook graag bij anderen zien.”

De heer Meijer blikte vooruit naar het nieuwe jaar en uitte zijn bezorgdheid erover dat er bij de uitvoering van de WWB te veel termen van plichten, maatregelen en sancties wordt gedacht ooken te weinig over rechten van cliënten en het waarborgen daarvan. Hij sprak de hoop uit dat 2004 goed benut zal worden door de gemeenteraad, de verantwoordelijke wethouder en de betrokken ambtenaren, en wel in het belang van de mensen om wie het gaat, en dat goede Leidse traditie op het gebied van sociaal beleid zal worden voortgezet.

Leiden


Sleutelstad Media
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×