Drie ton subsidie voor Zuidhollandse bedrijventerreinen

De provincie Zuid-Holland wil het tempo opschroeven van de ontwikkeling van nieuwe en de herstructurering van verouderde bedrijventerreinen. Het college van Gedeputeerde Staten heeft daarom € 300.000 subsidie verleent aan de gemeenten Gorinchem, Giessendam, Rotterdam, Noordwijkerhout (Planvorming revitalisering Delfweg € 37.763), Krimpen aan den IJssel, Voorschoten (Haalbaarheidsstudie projecten € 47.500) en Delft voor het ontwikkelen van concrete plannen. Gedeputeerde Asje van Dijk: “De versnelling van duurzame herstructurering en ontwikkeling van bedrijventerreinen is bittere noodzaak. Er is in onze provincie onvoldoende ruimte voor economische ontwikkeling. Dit komt onder meer omdat veel bedrijventerreinen achterblijven in kwaliteit.”

De subsidies zijn belangrijke instrumenten voor de provincie om de doelstelling van het college, het herstructureren van 500 ha bestaande bedrijventerreinen en het ontwikkelen van 500 ha nieuwe bedrijventerreinen, te realiseren. Provinciale Staten hebben ingestemd met het verzoek van Gedeputeerde Staten om voor de periode tot en met 2007 een totaal bedrag van € 3,2 miljoen aan subsidies te reserveren voor het ontwikkelen van concrete plannen. Dit is per jaar € 800.000, waarvan de nu verstrekte € 300.000 een onderdeel is. Daarnaast is er dit jaar een maximum bedrag van € 9.300.000 aan subsidies beschikbaar uit het Ontwikkelingsfonds Bedrijventerreinen voor de concrete uitvoering van de herstructurering en ontwikkeling van bedrijventerreinen.

Advertentie

Geen categorie


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×