PvdA wil duidelijkheid over gemeentelijke website

De PvdA-fractie heeft het college van B&W gevraagd hoe het met de nieuwe website van de gemeente staat. In de nota Internetbeleid van de gemeente Leiden, uit januari 2003, staat dat Leiden in juli 2003 over een interactieve website wilde kunnen beschikken. De raad stelde daarvoor éénmalig € 128.000 beschikbaar en € 42.000 per jaar. Wethouder Geertsema heeft de afgelopen maanden al een paar keer gemeld dat er technische problemen zijn, waardoor de nieuwe site pas later in gebruik genomen kan worden. De PvdA wil nu weten of de vertragingen leiden tot een kostenoverschrijding en ook wanneer de site nu wel klaar is.

Aangezien de vertragingen de leverancier zijn aan te rekenen vraagt de Pvda zich af of de gemeente daarvoor financieel wordt gecompenseerd en of de niet technische aspecten, zoals het geven van cursussen aan de ambtenaren die de site moeten gaan bijhouden, wel op schema liggen.

Wethouder Geertsema kondigde onlangs een presentatie van de nieuwe site voor de raad aan. De PvdA wil nu graag weten wanneer ook de inwoners de nieuwe site kunnen gaan gebruiken en per wanneer er ook daadwerkelijk transacties via de site kunnen worden gedaan.

Leiden leiden.nl


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×