Met ingang van 2 maart wordt de heer Hessing waarnemend burgemeester van Rijnwoude.

VVD-er Hessing waarnemend burgemeester Rijnwoude

Met ingang van 2 maart zal de heer ir. E.L.P. Hessing (VVD, 56 jaar) in functie treden als waarnemend burgemeester van de gemeente Rijnwoude. De heer Hessing volgt de heer drs. J.J.F.M. Westra op die per 1 maart 2004 met vervroegd pensioen gaat. De heer Westra trad op 1 september 2001 aan als waarnemer toen duidelijk werd dat burgemeester mr. M.J.J.M. Boelen langdurig met ziekteverlof zou blijven.

Eind 2003 verzocht de gemeente Rijnwoude de commissaris van de Koningin in de provincie Zuid-Holland, de heer J. Franssen, om als opvolger van de heer Westra opnieuw een waarnemend burgemeester te benoemen. De commissaris stelde de gemeente enkele weken geleden twee kandidaten voor. De gemeente sprak zich unaniem uit voor de heer Hessing.

In de Rijnstreek en omgeving vindt op dit moment een bestuurlijke heroriëntatie plaats over de toekomst van elf gemeenten in dit gebied. Begin maart a.s. zal het college van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland zijn visie bekend maken over de toekomst van de Rijnstreek en omgeving. Afhankelijk van dit standpunt zal de Commissaris van de Koningin de Minister van Binnenlandse Zaken adviseren om de burgemeestersvacature al dan niet open te stellen voor een benoemde burgemeester.

De heer Hessing was in de periode 1994-2002 lid van de Tweede Kamer voor de VVD. Van 1987 tot 1995 was hij gemeenteraadslid in Voorburg, waarvan de laatste vier jaar als fractievoorzitter.

De heer Hessing is gehuwd en heeft een dochter.

Geen categorie


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×