Leiden: 3500 woningen voor zorgbehoevenden

De gemeente Leiden gaat binnen vijf jaar 3500 woningen in de stad geschikt maken voor zorgbehoevenden, zodat deze zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen. Leiden hoopt zo vooral de toenemende vergrijzing het hoofd te kunnen bieden. In 2010 zijn naar verwachting 5000 zorgwoningen nodig voor ouderen, gehandicapten, ex-psychiatrische patiënten en dak- en thuislozen. Huidige plannen voorzien in 1100 woningen. Daar voegt de gemeente er nu 2400 aan toe. De woningen komen er door nieuwbouw en aanpassing van bestaande huur- en koopwoningen.

Voor dit laatste is geld uit de Wet Voorziening Gehandicapten beschikbaar. De gemeente bezint zich nog op een manier om eenmaal aangepaste woningen na vertrek van de bewoner beschikbaar te houden voor andere zorgbehoevenden. Leiden loopt met de nota vooruit op de Wet op de Maatschappelijke Zorg, die naar verwachting in april door de Tweede Kamer in behandeling wordt genomen. Die wet stelt gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering van zorgtaken. Volgens verantwoordelijk wethouder Buijing is het een vooruitstrevend plan, onderdeel van de nota Wonen, Zorg en Welzijn van de gemeente. “Het gaat namelijk niet alleen om zorg op maat, maar ook om kwaliteit van leven”, zegt Buijing.

Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×