Raad maakt zich op voor stadsdiscussie toekomst Leiden

De Gemeenteraad van Leiden zal zich op 5 maart voorbereiden op de stadsdiscussie over de Ontwikkelingsvisie 2030 van Leiden. In die discussie is het de bedoeling dat de burgers van Leiden zich met behulp van vier scenario’s beraden op de toekomst van hun stad. De vier scenario’s hebben elk een eigen speerpunt, te weten kennis, zorg, werk en wonen. Bovendien heeft elk scenario een duidelijk voorbeeld, zodat de bijbehorende koers duidelijk wordt. Door middel van de stadsdiscussie wil de Gemeenteraad erachter komen hoe de burgers de toekomst zien.

Op een paar kleine puntjes na, zijn bijna alle fracties in de Raad blij met de vier verschillende scenario’s, vooral vanwege de voorbeelden. “De verschillende scenario’s zijn helder. Ik kan me voorstellen dat het een aardige stadsdiscussie wordt”, zegt Filip van As van de ChristenUnie. Het CDA mist echter een relatie met de regio. “Als er in een voorbeeld ‘ouderen vestigen zich buiten de stad’ staat, moet dat wel kunnen in de regio”, aldus Jan-Jaap de Haan. “Iets dat je hier niet doet, moet ergens anders gedaan worden”, meent Gerard van Hees van GroenLinks. De SP hoopt dat het belang van ruimte en natuur niet vergeten wordt in de discussie. Leefbaar Leiden vindt dat de sport onderbedeeld is in de scenario’s. “De sport krijgt toch al ongelooflijk weinig geld in vergelijking met andere gemeenten”, aldus Daan Sloos van Leefbaar Leiden. Bovendien vindt hij dat de scenario’s door de Raad ontwikkeld hadden moeten worden, niet door het College.

Wethouder Ron Hillebrand vertelt dat tijdens de raadsconferentie van 5 maart de scenario’s extra worden toegelicht. “We bekijken dan de consequenties van elk scenario en of er nog onderbelichte aspecten zijn”, zegt de Wethouder. “De relatie met de regio is zeer belangrijk. Er moet een aparte conferentie komen met de regiopartners over dit onderwerp”.

Momenteel wordt er gewerkt aan een publieksversie van de scenario’s in een soort van boekvorm, waardoor iedereen mee kan doen aan de stadsdiscussie.

Advertentie

Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×