Provincie redt West en Rijnmond

De Provincie Zuid-Holland heeft woensdag besloten dat zij de omroepen Radio TV West en RTV Rijnmond overeind houdt. Provinciale Staten (PS) stemden bijna unaniem in met een pakket aan leningen en bijdragen van in totaal ruim zeven miljoen euro. Alleen de leden van LPF en Leefbaar Zuid-Holland stemden tegen. Een groot deel van de bijdragen is de afgelopen maanden al beschikbaar gesteld, in de vorm van achtergestelde leningen en vooruitbetaalde subsidies. RTV Rijnmond krijgt nu nog 0,5 miljoen euro, Radio TV West nog 3,75 miljoen aan aanvullende leningen.

‘Het was een zware bevalling, maar het is een mooie baby’, zegt bestuursvoorzitter Mary-Ann Matthijsse van RTV West opgelucht in de Haagsche Courant, vlak nadat Provinciale Staten heeft gekozen voor het voortbestaan van zowel RTV West als RTV Rijnmond. “En gelukkig is het geen Siamese tweeling geworden.” Een van de eisen die de provincie stelt, is een nauwere samenwerking tussen West en Rijnmond. Dit resulteert per 7 maart in een regiojournaal waarbij beide omroepen van elkaars materiaal gebruik gaan maken.

West-directeur Dink Binnendijk heeft inmiddels plannen om in het voorjaar een omroepcongres te houden. Eén van de onderwerpen tijdens die bijeenkomst zal een nauwere samenwerking met de lokale omroepen van Zuid-Holland, zoals Holland Centraal, zijn.

“Het is goed om kennis te delen”, aldus de directeur. “Bovendien ben ik een groot voorstander van samenwerken. Het streven moet zijn om uit te vinden waar je elkaar sterker kunt maken.” Zijn plannen sluiten nauw aan bij de wens van Stadsradio Den Haag. Zo vindt redactiecoördinator Gerard van den IJssel het jammer dat de verkoop van het publieke, lokale radiostation voor Den Haag aan RTV West, eind vorig jaar, niet is doorgegaan. “Door de financiële chaos waarin RTV West op dat moment verkeerde, was het echter onmogelijk. Het is niet uit te leggen dat er 42 man worden ontslagen, terwijl er tevens vijf (van Stadsradio Den Haag) worden aangenomen.”

De verkoop van het publieke radiostation had te maken met het feit dat het was ondergebracht in een bedrijf dat ook een commerciële zender (City FM) exploiteert. En dat mag volgens de Mediawet niet. “In die situatie is sinds maart 2003 verandering gekomen”, weet Robert van Haarlem, directeur van Stadsradio Den Haag. Juridisch zijn het nu twee gescheiden bedrijven. Stadsradio is ondergebracht bij Schoneveld, familie van eigenaar Gerro Vonk.

Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×