Studentenpartijen gelukkig met uitstel verzwaring BSA-eisen

Studentenpartijen CSL en SGL zijn gelukkig met het besluit van het College van Bestuur van de Universiteit Leiden om de voorgenomen verzwaring van de BSA-eisen (verhoging Bindend StudieAdvies en invoering van de propedeuse-eis) met een jaar uit te stellen. Zij roepen het College op ook aan de rest van het advies gehoor te geven. Het College van Bestuur besloot hiertoe na kennisneming van het advies van de Universiteitsraad.

In de overlegvergadering benadrukten CSL en SGL dat de BSA eisen wat hen betreft opgevat dienden te worden als onderdeel van een wederzijds contract. Dit betekent volgens de studentenpartijen dat een verzwaring van de BSA eisen alleen geloofwaardig is, wanneer zij gepaard gaat met tastbare verbeteringen van het onderwijs. “Wij menen nadrukkelijk niet dat het onderwijs over de gehele linie onder de maat zou zijn, maar verschillende misstanden maken echter dat een verzwaring van de eisen aan studenten op dit moment ongepast zou zijn”, aldus Fennand van Dijk en Maarten van Noort.

CSL en SGL noemen onder meer de te grote werkgroepen bij de Faculteit der Rechtsgeleerdheid, het gebrek aan scriptiebegeleiding op de Faculteit der Sociale Wetenschappen en de schoolsheid van het universitair onderwijs als voorbeelden van door het College te verhelpen pijnpunten. CSL en SGL hopen dat het uitstel daadwerkelijk wordt gebruikt om verder invulling te geven aan het wederzijds contract.

Advertentie

Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×