Leiden ontvangt vier ton voor impuls burgerparticipatie

De gemeente Leiden heeft ruim € 400.000 ontvangen van het Rijk, om een impuls te geven aan de burgerparticipatie. Het geld moet dit jaar nog zijn besteed. Burgemeester en Wethouders hebben de gemeenteraad een voorstel gedaan, waarin staat waar het geld precies aan uitgegeven zal worden. Naar verwachting stemt de raad tijdens de eerstvolgende raadsvergadering in met het voorstel van B&W.

Tijdens de vergadering van de commissie Sociale Infrastructuur, die het voorstel heeft bekeken, maakten PvdA en SP een kanttekening bij de besteding van € 90.000 aan het gezinscentrum. “We zien allemaal het belang van het gezinscentrum, maar we zoeken een structurele subsidie”, aldus PvdA-raadslid Hilde Jansen. Een ambtenaar van Wethouder De Boer legde later echter uit dat het gezinscentrum in financiële problemen verkeert en paste in de criteria, die het Rijk had verbonden aan deze gelden. Daarom werd voorgesteld om het gezinscentrum met dit incidentele geld te helpen.

Het overige geld wordt onder andere besteed aan wijkveiligheid, de buurtwerkmaatschappij, burgerparticipatie in de Burgemeester- en Professorenwerk, en de gebouwen van FC Boshuizen, waardoor het clubhuis op termijn multifunctioneel wordt. Er werd geen geld uitgegeven aan de onderwijswinkel, omdat de activiteiten ervan veel overlap vertonen met die van andere organisaties, aldus Wethouder Van der Sande.

Naast de vier ton, kreeg Leiden nog eens zo’n € 66.000, die besteed moet worden in het kader van het Grote Stedenbeleid III. De gemeente zal met het geld een Veiligheidscongres organiseren en het veiligheidsbeleid voor de jaren 2005-2009 onder de loep nemen. Daarbij ligt de focus vooral op jongeren.

Advertentie

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×