Pieter, Richard, Ralph, Jaco en René op het podium. (Foto: Erik van Leeuwen).

Toch Ekiden-brons voor mannen Leiden Atletiek

Vught was afgelopen zondag het decor van het laatste Nederlands kamipoenschap Ekiden. De Ekiden is een uit Japan afkomstige estafettevariant waarbij een ploeg van 6 lopers elkaar aflost en tezamen een hele marathon afleggen. Met een bus en 7 teams vertrok reisde Leiden Atletiek af naar Noord-Brabant. In principe mikten de mannen en vrouwen senioren en de mannen veteranen op een medaille, maar door veel afwezigen moesten de ambities her en der bijgesteld worden. Uiteindelijk keerden de mannen senioren wel met brons huiswaarts, maar daar kwam lang juryberaad aan te pas.

Dat juryberaad ging over Koen Raymaekers en Ralph Apeldoorn, de vierdelopers van Hellas Utrecht en Leiden Atletiek, die niet het volledigeparcours van hun 10 kilometer hadden afgelegd. Aanvankelijk werden beideploegen, die achter het organiserende Prins Hendrik als 2e en 3efinishten, gediskwalificeerd. Na protest van beide ploegleiders werddeze maatregel echter ongedaan gemaakt. Hoewel een atleet formeel geachtwordt de route te kennen, waren er in dit geval beduidend verzachtendeomstandigheden. In de buurt van het keerpunt lette een parcoursbewakereven niet op, waardoor beide atleten van het parcours verdwenen.Apeldoorn was net ingehaald door Raymaekers, een nationale topatleet opde weg, en volgde hem totdat ze de fout ontdekten en terugkeerden naarhet parcours. Ze hadden hierdoor het officiële keerpunt gemist. Hierdoorlag het leidende Prins Hendrik plotseling op een 3e plaats, maar datwerd door de laatste twee lopers weer rechtgezet. Bij de jurybeslissingspeelde ongetwijfeld mee dat de finishvolgorde uiteindelijk nietbeïnvloed werd door dit incident. Het verschil met de 4e ploeg, Typhoonuit Gorinchem, was erg ruim. Derhalve mochten Hessel Posthuma, René vanDijke, Jaco Luijendijk, Ralph Apeldoorn, Richard Pleeth en Pieter vander Luijt op het podium plaatsnemen.

Door afmeldingen waren de vrouwenploeg en de mannen veteranen zodanigverzwakt dat een medaille er niet in zat. Sabine Gorter, ClaartjeRaedts, Annemieke Peet, Martine Hendriksen, Marja van Leuveren en Sylviade Vries werden 4e achter Prins Hendrik, Typhoon uit Gorinchem en HaagAtletiek. Bij de veteranen diende er zelfs een beroep gedaan te wordenop twee aanwezige supporters, zodat de uiteindelijke 5e plaats nogverdienstelijk te noemen was. De overige teams streden ook dapper op hetdoor wind geteisterde parcours en genoten van het lopen in ploegverband.Het is dan ook spijtig dat de KNAU heeft besloten het NK Ekiden pervolgend jaar te vervangen door een individueel Nederlands kampioenschapover 10 kilometer.

Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×