Zuid-Holland werkt aan 'veilig opgroeien'

De gemeenten Dordrecht, Leiden en Maassluis krijgen van de provincie Zuid-Holland 185.000 euro. Met dat geld gaan de gemeenten de sociale veiligheid en het opgroeiklimaat in de wijk verbeteren. De gemeente Alphen aan den Rijn is geadviseerd het verzoek op onderdelen aan te passen en opnieuw in te dienen voor het budget van 2005. In totaal heeft de provincie tot 2007 2,3 miljoen euro beschikbaar.

‘Veilig opgroeien in Zuid-Holland’ – of Communities that Care – wordt ingezet in wijken waar problemen zijn met gedrag van jongeren: geweld of jeugdcriminaliteit, problematisch alcohol- en drugsgebruik en schooluitval. De aanpak is gericht op álle jongeren in de wijk met als doel het voorkomen van probleemgedrag. Over een lange periode, zo’n 15 jaar, wordt met alle partijen in de wijk gezamenlijk gewerkt aan de verbetering van de sociale veiligheid. Via scholierenonderzoek worden de problemen in de wijk in kaart gebracht; na vier jaar wordt het onderzoek herhaald zodat effecten kunnen worden gemeten.De provincie stimuleert deze aanpak door de eerste drie jaar een deel van de lokale kosten te subsidiëren en zorgt ook na de startfase voor begeleiding en coaching van de lokale projectleiders. Doel is ook andere gemeenten en instellingen te laten profiteren van de opgedane samenwerkingservaring bij de eerste voorbeeldgemeenten.

Advertentie

Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×