Vrienden van het Roomburgerpark overhandigen petitie

Komende dinsdagavond overhandigen omwonenden van het Roomburgpark zo’n 2000 handtekeningen aan wethouder Hessing (Onderwijs & Cultuur). De handtekeningen zijn ingezameld onder buurtbewoners die met de ‘Vrienden’ van mening zijn dat het Roomburgerpark behouden moet blijven als groenvoorziening van de buurt. De gemeente wil daar de nieuwe Lorentzschool huisvesten. De actievoerders hebben inmiddels ook een website geopend: www.roomburgerpark.nl.

De Vrienden van het Roomburgerpark zullen tijdens de overhandiging een oproep doen aan de gemeentefracties om hun partijprogramma’s uit te voeren. Volgens de Vrienden breken drie van de vier collegepartijen verkiezingsbeloftes wanneer zijn instemmen met de bebouwing van dit stadspark.

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×