Leidse tenten voor Al Hoceima

Enkele weken na de aardbeving in het noorden van Marokko kan de balans worden opgemaakt en de schade in kaart gebracht. De hulpverlening komt inmiddels goed op gang en het Rode Kruis heeft aangegeven dat er geen behoefte is aan voedsel, medicijnen, kleding en dekens. Veel slachtoffers van de aardbeving zijn echter nog steeds dakloos. Heel wat gezinnen kunnen niet terugkeren naar hun huis omdat dat is ingestort of omdat men nog niet terug durft uit angst voor nabevingen. Er is dan ook grote behoefte aan tenten waarin de getroffen gezinnen de komende maanden onderdak kunnen vinden. Op initiatief van een aantal Marokkaanse Leidenaren is een breed samengestelde actiegroep in het leven geroepen die een actie is gestart om tenten te leveren aan gezinnen in het getroffen gebied. De actie loopt tot half juni.

De tenten dienen aan bepaalde normen te voldoen: het moeten gezinstenten zijn, bestendig tegen de regen en de zon. Degelijke tenten kosten 300 euro per stuk en daarvan kunnen er heel wat worden gebruikt. Voor de inkoop, tijdelijke opslag en vervoer van de tenten wordt gezorgd en de initiatiefnemers zullen het Samenwerkingsverband Marokkanen en Tunesiërs (SMT) benaderen voor het regelen van het vervoer van de tenten naar het getroffen gebied.

Hoewel er andere (inter-)nationale acties voor de slachtoffers van de aardbeving ontketend zijn, wil de actiegroep vanuit Leiden ook iets doelgerichts doen voor de in het noorden van Marokko gelegen gemeente Al Hociema, waar veel in Leiden wonende Marokkanen oorspronkelijk vandaan komen. Foto’s en verhalen van familieleden van Leidenaren uit dit gebied wijzen uit dat de nood hoog is.

Voor de actie is een speciaal gironummer geopend waarop bijdragen gestort kunnen worden. Het rekeningnummer is 4508282. De Leidse wethouder De Boer heeft namens de gemeente Leiden inmiddels drie tenten toegezegd. Ook schenkt de gemeente een grote gemeenschapstent die bijvoorbeeld dienst kan doen als school. Instellingen en bedrijven zullen worden aangespoord om de Leidse actie tot een succes te maken. Vanuit de gemeentepolitiek hebben inmiddels de fracties van de PvdA, CDA, Groen Links, SP en CU steun toegezegd.

Voor meer informatie: 071-5280483.

Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×