Fietstocht door Oostvlietpolder

Donderdag 3 juni organiseert Milieudefensie een “Hollandse Hartstocht” in de Oostvlietpolder in samenwerking met de Vereniging Vrienden Oostvlietpolder, de Vereniging Bewoners Vrouwenweg en de Stichting Belangenbehartiging Ootvlietpolder. De Hollandse Hartstocht is een tocht langs bedreigde gebieden in Nederland. In Leiden is gekozen voor een fietstocht in de Oostvlietpolder. De tocht start op 3 juni om 19:00 naast het klooster aan de Vrouwenweg, Vrouwenweg 1.

De Hollandse Hartstocht wordt georganiseerd naar aanleiding van het verschijnen van de Nota Ruimte van het kabinet Balkenende. Deze nota zet de deur open voor bouwen in het landelijk gebied. In de maanden mei en juni worden verschillende wandel- en fietstochten georganiseerd in bedreigde gebieden van Nederland. In Zuid Holland staat met name het Groene Hart zwaar onder druk.

De plannen van de Provincie en de gemeente worden gesteund in de nieuwe nota Ruimte van het kabinet. Tegen het streekplan en het ontwerp-bestemmingsplan lopen op dit moment nog bezwaarprocedures, de plannen voor de N11 West verkeren nog in een studiefase.

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×