Proef 'het nieuwe bouwen' in Roomburg

De gemeente Leiden introduceert in Roomburg samen met TNO Bouw het concept ‘het nieuwe bouwen’. Daarmee ontstaat een grote mate van keuzevrijheid voor kopers en opdrachtgevers, die wordt gecombineerd met een transparante en vroegtijdige kostenberekening. Dat de koper, samen met de architect én het bouwbedrijf, zijn huis kan realiseren volgens eigen wensen, is volgens de gemeente al bijzonder. Doordat het bouwbedrijf echter in het begin van het bouwproces wordt betrokken, krijgen opdrachtgevers al in de ontwerpfase een goed zicht op de financiële gevolgen van bepaalde ontwerpskeuzen en dat is helemaal uniek. De proef zal beginnen bij de Minervalaan.

De gemeente komt met dit project tegemoet aan de politieke wens om kopers van woningen meer keuzevrijheid te geven. In het project bepalen de kopers, die dan ook opdrachtgever zijn, naar eigen wens en smaak het ontwerp en uitvoering van hun huis.
Deze nieuwe insteek vergt een cultuuromslag in de bouw met nieuwe regels, kennis en randvoorwaarden. De gemeente treedt hierbij op als procesbegeleider. Om de bewoners in staat te stellen de goede keuzen te maken wordt er een cursus gegeven die ingaat op allerlei technische, juridische en financiële aspecten van het bouwen.

De gemeente heeft samen met TNO Bouw drie architectenbureaus uit de regio geselecteerd waaruit de kopers kunnen kiezen. Zij zullen de toekomstige bewoners deskundig begeleiden in hun keuzes voor kavelgrootte, ontwerp en indeling van de woning en toe te passen materialen en producten. Het gaat om de bureaus VVKH Architecten, Architectenbureau Kees Lau BNA en Architectenbureau ir Henri Stol BNA bv.

Roomburg wordt een duurzaam gebouwde woonwijk met extra aandacht voor energiebesparing, door onder andere de toepassing van goede isolatie en zonnepanelen. De negentien geschakelde woningen aan de Minervalaan krijgen het aanzicht van een singel. Vanaf circa € 390.000,– kan men een huis bouwen, afhankelijk van materialen, uitvoering en grootte van de kavel. Deze richtprijs is inclusief afkoop van de erfpachtcanon voor 75 jaar. Via internet kunnen de nieuwe bewoners van begin af aan actief met elkaar kennismaken en communiceren. Er wordt een webcam op de bouwplaats geïnstalleerd, zodat de kopers de voortgang van de bouw steeds kunnen volgen.

De gemeente Leiden organiseert een informatieavond op 1 september 2004 om 20.00u in het Stadsbouwhuis aan de Langegracht 72. De zaal is geopend vanaf 19.30u. Alle betrokken partijen zullen de aspirant-kopers tijdens deze avond uitgebreid informeren over het project.

Advertentie

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×